Join the Ashes of Creation MMORPG
(Register or log in to remove advertisements - why ads?)

Kingdom – Suomi – Finland – Ebonheart Pact – PC/MAC


Started by Mahti
Post #164380
Member

Likes Given: 0
Likes Received: 0
English version first. Finnish version after.

Kingdom is a Finnish guild of the Ebonheart Pact alliance. The guild is for players on PC/MAC platforms. Kingdom has a Mumble server and our own website with diverse features.

Kingdom is a mettlesome guild consisting of a group of nice, appropriate and somewhat distinct people with a common enjoyment for playing and games. Kingdom does not have a strict age limit, but we expect our members to be able to communicate with Finnish- language, appropriate and respect others. Most of all, we expect every member to commit to our common principles and aims. Kingdom is not a hardcore-guild. One of the essential ideas behind the guild is that there are, and should be, more things to life than only just a game. Career, studies, family and other aspects and responsibilities of life should be carried out, and what is more rewarding than having a moment or two to play a great game with a great group of gamers after a successful day's work and accomplished duties. We play with determination and dedication, but with humor and a glint in the eye. Of course, we strive to progress and see results, but we will not be, and don't need to be, one of the top guilds when considering the hastiness of progression. We might be the best of the best in other indicators though.

None of us can't yet provide a perfectly emptying answer about the final content of the game, which remains to be found out after the launch when we progress deep enough into to the world of TESO. However, Kingdom will surely be operating in a wide range of activities in the game. The final focus and balance between different fields can be set after we have seen what TESO has to offer. With a feel of an old WoW-raider, I can assure you that we will organize common activities (PvE-raiding, PvP-raiding etc.) two to four times a week mainly during evenings. This will, again, be clarified when we have better knowledge of the game's content. Furthermore, Kingdom will provide it's members wide support in all fields of the game from leveling your character to crafting professions etc.

The guild functions under a single leader (Mahti) who has the leadership responsibility and the last say in things. The guild will also have other leaders, officers, who are in charge of their own areas of responsibility. All members of Kingdom are equal and everyone's thoughts and opinions will be noticed, but the guild's cooperation is mainly based on distinct leadership. All members should commit to this for our success. We will hold meetings concerning the guild's decisions and direction where every oppinion is taken into account. Another very important tool for communication is the guild forum. Also, many subjects will surely be decided by voting. Every member has an equal opportunity to have an influence on decision-making, get responsibility and a status within the guild if his/her's knowledge and persona is fit for it. Show us that you are worth it! 

A member of Kingdom can simultaneously be in other guilds as well but they should never interfere with or be an obstacle to our activities. Kingdom has to be your priority number one.

If you feel like this is for you, by all means, contact us through our website and submit an application at http://www.kingdom-guild.com/ ! We will respond to your application in a heartbeat and we shall see if you are the perfect fit for us. All classes are being recruited right now. Act soon, even leveling goes a alot easier and faster with an enjoyable group!

http://www.kingdom-guild.com/Finnish version:

Kingdom on Ebonheart Pact liittouman Suomi- kilta. Kingdom on tarkoitettu PC / Mac- pelaajille ja käytössämme on Mumble ja omat nettisivut foorumeineen ja monipuolisine toimintoineen.

Kingdom on rautainen kilta mukavia, asiallisia ja erilaisiakin ihmisiä samassa ryhmässä nauttimassa pelaamisesta. Kingdomiin ei sinäänsä ole ikärajaa, mutta odotamme jäseneltämme Suomen- kielisyyttä, tiettyä asiallisuutta, toisten kunnioittamista ja ennenkaikkea sitoutumista killan periaatteisiin ja yhteisiin tavoitteisiin. Kingdom ei ole HC- kilta. Yhtenä kantavana ajatuksena meillä onkin että elämässä on muitakin asioita kuin vain peli. Työt, opiskelut, perhe ja muut elämän asiat ja vastuut täytyy hoitaa mutta mikä onkaan parempaa kun hyvin hoidettujen velvollisuuksien jälkeen viettää muutama hetki hyvän pelin ja porukan seurassa. Kun pelaamme niin silloin pelaamme tosissaan unohtamatta kuitenkaan huumoria ja pieni pilke silmäkulmassa tässä kuitenkin mennään. Toki haluamme edistyä ja nähdä tuloksia, mutta emme tule olemaan emmekä haluakkaan olla Top- kiltoja, jos ajatellaan progressin nopeutta. Muilla mittareilla voimme hyvinkin olla kiltojen parhaimmistoa. Haluamme edetä omaa turvallista tahtia sillä aikataululla joka sopii ennenkaikkea meille.

Pelin sisällöstä kukaan meistä ei vielä osaa sanoa mitään täydellisen tyhjentävää ja loppullisen sisällön näemme vasta sitten kun julkaisu koittaa ja päästään pelissä tarpeeksi pitkälle. Kingdom tulee kuitenkin varmasti toimimaan laajasti kaikilla pelin osa-alueilla. Lopullisen focuksen ja tasapainon osaamme sanoa vasta sitten kun olemme nähneet mitä TESO tarjoaa. Näin vanhan WOW- raidaajan tuntumalla tulemme järjestämään yhteistä toimintaa ( PVE-raidaamista, PVP- raidaamista, jne. ) 2-4 kertaa viikossa iltaisin, ja tämäkin asia selkiintyy sitten kun tunnemme paremmin pelin sisällön. Lisäksi Kingdom tulee tarjoamaan jäsenelleen tukea laajasti pelin kaikilla eri osa-alueilla niin ammateista aina levelitykseen jne.

Kilta toimii yhden johtajan alaisena ( allekirjoittanut: Mahti ), jolla on johtovastuu ja viimeinen sana asioihin. Lisäksi killassa on muitakin johtajia. Johtajat eli upseerit vastaavat omista vastuualueistaan. Kaikki Kingdomin jäsenet ovat samanarvoisia ja kaikkien ajatukset ja mielipiteet huomioidaan mutta killan yhteistoiminta perustuu kuitenkin selkeään johtajuuteen ja yhteisen onnistumisen kannalta jäsenten pitää sitoutua tähän. Killan päätöksistä ja suunnasta tullaan pitämään aktiivisesti palavereita ja kaikkien mielipiteet tullaan huomioimaan.Toinen merkittävä yhteydenpito- väline on killan yhteinen foorumi. Monia asioita tullaan varmasti ratkaisemaan myös äänestyksen perusteella. Kaikilla jäsenillä on tasavertaiset mahdollisuudet vaikuttaa, saada vastuuta ja asemaa killassa mikäli taidot, tiedot ja persoona sopivat tähän. Osoita että olet tämän arvoinen !

Kingdomin jäsen voi olla samanaikaisesti myös muissa killoissa, mutta tämä ei saa koskaan häiritä tai olla esteenä Kingdomin toiminnalle. Kingdom pitää olla prioroteetti 1.

Sinä jolle tämä ilmoitus kolahti. Ole yhteydessä meihin nettisivujemme kautta ja laita sivustolla kilta- hakemus Kingdomiin.
http://www.kingdom-guild.com/

Vastaamme hakemukseesi tuota pikaa ja katsotaan olisitko sinä juuri sopiva henkilö riveihimme. Kaikkia classeja rekrytään. Kannattaa laittaa asia heti vireille niin levelityskin menee nopeammin porukassa !

http://www.kingdom-guild.com
Like this post Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)
(Register or log in to remove advertisements - why ads?)


This fan site is not affiliated with ZeniMax Media Inc. or any of its subsidiaries. Including, but not limited to, Bethesda Game Studios and ZeniMax Online Studios.
The Elder Scrolls® images © ZeniMax Media Inc. / Forum content © TESOF.com