Join the Ashes of Creation MMORPG
(Register or log in to remove advertisements - why ads?)

PC/Mac - EU |PACT|FIN|KINGDOM|PvX-Casual


Started by Jalkke
Post #173888
Member

Likes Given: 0
Likes Received: 0
Kingdom

Kingdom is Finnish guild operating in Ebonheart Pact. Guild is meant for PC / Mac –players and we have Mumble in active use. In addition, we have our own website with forum and variety of other functions.

Kingdom is strong community of friendly, factual and different kind of players in a same tight group. We don’t have actual age restriction, but we expect Finnish as a main language, respect towards other members and commitment to our principals and goals.

Kingdom is a casual guild. One of our main principals is that there is more to life than just the game. Work, studies, family and other subdivisions of real life must come first. But what is more enjoyable than few fun moments with great people and game, after a long day well done?

Activities

Kingdom seeks to support its members in every section of the game. That includes leveling, materials, professions and both PvP- and PvE –raiding. In our guild, it has been made easy for you to find group to Cyrodiil as in to 4-group dunegons. At this time many of our members are on summer vacations and when we are all back together in the fall guild will be organizing at least two events in a week. Of course our members tend to arrange their own activities and the guild fully supports their cause.

Kingdom has its own websites where would also be located our forums. Forums are in a very active use between us. There we discuss matters of the guild and the game without forgetting all the other matters of real life. In addition, we use Mumble as a real life voice chat.

Organisation

Kingdom operates under its founder and leader, who has a group of officers helping him. All the officers have their own subdivisions that they work with for the good of the guild. It’s essential to the guild that we take in to account all the ideas of our members. The officers get together regularly to discuss urgent matters and to make decisions concerning the guild.

In addition there are so called overseers operating in Kingdom. Their main role is for example produce gear, potions and food for members to use. The overseers have maxed their responsibilities of skills and are actively searching for new traits and enchantments.

All the members interested in advancing in the guilds hierarchy have equal chances to be noticed. But only in case that applicant has fitting personality, knowledge and skills for the assignment.

A member of Kingdom can operate in other guilds at the same time, as long as it can’t be seen as an obstacle by the officers.

Please go and explore us in our website and fill in an application in

http://www.kingdom-guild.com/

We well answer your application ASAP. At the moment we have apprx. hundred members and we are still recruiting from all the classes.

---

Kingdom

Kingdom on Ebonheart Pact -liittouman Suomi- kilta. Kingdom on tarkoitettu PC / Mac- pelaajille ja käytössämme on Mumble sekä omat nettisivut foorumeineen sekä monipuolisine toimintoineen.

Kingdom on rautainen kilta mukavia, asiallisia ja erilaisiakin ihmisiä samassa porukassa nauttimassa pelaamisesta. Kingdomiin ei sinäänsä ole ikärajaa, mutta odotamme jäseneltämme suomenkielisyyttä, asiallisuutta, toisten kunnioittamista ja sitoutumista killan sääntöihin, periaatteisiin ja yhteisiin tavoitteisiin.

Kingdom ei ole HC- kilta; yhtenä kantavana ajatuksena meillä onkin, että elämässä on muitakin asioita kuin vain peli. Työt, opiskelut, perhe sekä muut elämän asiat ja vastuut täytyy hoitaa, mutta mikä onkaan parempaa, kuin hyvin hoidettujen velvollisuuksien jälkeen viettää muutama hetki hyvän pelin ja porukan seurassa. Kun pelaamme niin silloin pelaamme tosissaan unohtamatta kuitenkaan huumoria ja pientä pilkettä silmäkulmassa. Haluamme edetä omaa turvallista tahtia sillä aikataululla, joka sopii ennen kaikkea meille.

Toiminta

Kingdom pyrkii toimimaan, ja tukemaan jäseniään kaikilla pelin osa-alueilla, niin levelityksessä, materiaaleissa ja ammateissa sekä PvP- ja PvE-raidauksessa. Meidän porukasta löydät helposti ryhmän myös 4-group dungeoneihin. Jatkossa, kun kiltamme taas normalisoituu "kesälomilta" ja selviää sen hetkinen kokoonpanomme, niin tulemme näillä näkymin järjestämään yhteistä toimintaa 2 kertaa / viikko. Näinä kahtena päivänä ovat siis killan "pää- eventit" ja näiden lisäksi jokainen on tottakai sitten vapaa tekemään muulla ajalla mitä parhaaksi näkee, ja mihin sitten kiinnostusta ihmisillä on.

Kingdomilla on omat nettisivut, joilla sijaistee myös killan foorumi. Foorumia käytetään aktiivisesti jäsenten kesken, jossa keskustelaan maailman menosta, unohtamatta kiltaa ja peliä. Lisäksi Kingdom käyttää Mumblea reaaliaikaiseen voicechattiin.

Organisaatio

Kingdom toimii killan perustajan alla, jolla on apunaan joukko upseereita. Upseereilla on kaikilla omat vastuualueensa, jota he toteuttavat killan parhaaksi. Killan toimintaa johdetaan ja hoidetaan koko upseeriston voimin. Kingdomille on keskeistä jäsenten huomioon ottaminen ja näin ollen kaikkien ajatukset kuullaan ja niistä kehityskelpoiset toteutetaan. Upseeristo kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan killan ajankohtaisista asioista palavereihin, joissa tehdään kiltaa koskevia päätöksiä.

Lisäksi Kingdomissa toimii ns. ammattihenkilöitä, jotka vastaavat muun muassa gearin, potioineitten ja ruuan tuottamisesta kiltalaisten käyttöön. Nämä henkilöt ovat kehittäneet oman vastuualueensa levelit huippuunsa ja metsästävät aktiiviseti niihin kuuluvia traitteja.

Kaikilla jäsenillä on tasavertaiset mahdollisuudeet edetä killan hierarkiassa, sikäli hakijan persoonallisuus sekä tiedot ja taidot vastuutehtäviin sopivat.

Kingdomin jäsen voi olla samanaikaisesti myös muissa killoissa, mutta tämä ei saa koskaan häiritä tai olla esteenä Kingdomin toiminnalle.

Käy tutustumassa ja jätä hakemus kiltaan osoitteessa

‪http://www.kingdom-guild.com/

Vastaamme hakemukseesi mahdollisimman pian. Tällä hetkellä jäseniä on noin satakunta ja kaikkia classeja edelleen rekrytään.
Like this post Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)
(Register or log in to remove advertisements - why ads?)


This fan site is not affiliated with ZeniMax Media Inc. or any of its subsidiaries. Including, but not limited to, Bethesda Game Studios and ZeniMax Online Studios.
The Elder Scrolls® images © ZeniMax Media Inc. / Forum content © TESOF.com